Kết quả tìm khóa học (21)

 • Thích Facebook Livestream 2024.05: Ôn tập tiếng Hàn Sơ Cấp 1- Ngữ pháp dự đoán 는 것 같다 : Hình như, có lẽ,...
  Facebook Livestream 2024.05: Ôn tập tiếng Hàn Sơ Cấp 1- Ngữ pháp dự đoán 는 것 같다 : Hình như, có lẽ,...

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2024.04: Ôn tập toàn bộ Sơ cấp 1 - Đánh bay nỗi sợ tiếng Hàn_Part 2
  Facebook Livestream 2024.04: Ôn tập toàn bộ Sơ cấp 1 - Đánh bay nỗi sợ tiếng Hàn_Part 2

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2024.03: Ôn tập toàn bộ Sơ cấp 1 - Đánh bay nỗi sợ tiếng Hàn_Part 1
  Facebook Livestream 2024.03: Ôn tập toàn bộ Sơ cấp 1 - Đánh bay nỗi sợ tiếng Hàn_Part 1

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

 • Thích 한국어 동요 배우기
  Học tiếng Hàn qua bài hát thiếu nhi

  VISANG DEMO Giảng viênTổng cộng 5 bài học

  Thời gian nghe giảng: 30 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2023.08 Những mẹo để nói tiếng Hàn hay như người Hàn
  Facebook Livestream 2023.08 Những mẹo để nói tiếng Hàn hay như người Hàn

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

Xem thêm

Kết quả tìm giáo trình (4)