Kết quả tìm khóa học (18)

 • Thích 조교 양성 과정 - Phạm Linh 강사 - 16 비디오
  Khóa đào tạo trợ giảng tiếng Hàn - GV Phạm Linh - 16 video

  Phạm Thị Thùy Linh Giảng viênTổng cộng 16 bài học

  Thời gian nghe giảng: 90 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2023.08 Những mẹo để nói tiếng Hàn hay như người Hàn
  Facebook Livestream 2023.08 Những mẹo để nói tiếng Hàn hay như người Hàn

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2023.07 NHỮNG PHÁT ÂM TIẾNG HÀN TƯỞNG DỄ MÀ AI CŨNG SAI
  Facebook Livestream 2023.07 NHỮNG PHÁT ÂM TIẾNG HÀN TƯỞNG DỄ MÀ AI CŨNG SAI

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

 • Thích [-30%] 한국어 초급 1 (100강)
  [-30%] Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 (100 Bài Giảng*)

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 100 bài học

  Thời gian nghe giảng: 180 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2022.12 4 Ngữ pháp tiếng Hàn dễ nhầm lẫn
  Facebook Livestream 2022.12 4 Ngữ pháp tiếng Hàn dễ nhầm lẫn

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

Xem thêm

Kết quả tìm giáo trình (4)