Kết quả tìm khóa học (25)

 • Thích TOPIK II Writing - Chinh phục kĩ năng viết
  TOPIK II Writing - Chinh phục kĩ năng viết

  Visang Teacher Giảng viênTổng cộng bài học

  Thời gian nghe giảng: 90 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2024.01: Học tips hay phá đảo writing khó nhằn của kỳ thi TOPIK II câu 51
  Facebook Livestream 2024.01: Học tips hay phá đảo writing khó nhằn của kỳ thi TOPIK II câu 51

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

 • Thích Livestream 2023.12 Những ngữ pháp tương tự nhưng dễ nhầm lẫn trong TOPIK II cùng cô Thúy
  Livestream 2023.12 Những ngữ pháp tương tự nhưng dễ nhầm lẫn trong TOPIK II cùng cô Thúy

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2023.11 Luyện đề đọc 21-22 và 25-27 TOPIK II cùng cô Thúy
  Facebook Livestream 2023.11 Luyện đề đọc 21-22 và 25-27 TOPIK II cùng cô Thúy

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2023.10 Về đích thành công trong kỳ thi TOPIk 90 cùng cô Thúy
  Facebook Livestream 2023.10 Về đích thành công trong kỳ thi TOPIk 90 cùng cô Thúy

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

Xem thêm