course result (23)

 • like Livestream 2023.12 Những ngữ pháp tương tự nhưng dễ nhầm lẫn trong TOPIK II cùng cô Thúy
  Livestream 2023.12 Những ngữ pháp tương tự nhưng dễ nhầm lẫn trong TOPIK II cùng cô Thúy

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

 • like Facebook Livestream 2023.11 Luyện đề đọc 21-22 và 25-27 TOPIK II cùng cô Thúy
  Facebook Livestream 2023.11 Luyện đề đọc 21-22 và 25-27 TOPIK II cùng cô Thúy

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

 • like Facebook Livestream 2023.10 Về đích thành công trong kỳ thi TOPIk 90 cùng cô Thúy
  Facebook Livestream 2023.10 Về đích thành công trong kỳ thi TOPIk 90 cùng cô Thúy

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

 • like Facebook Livestream 2023.09 Topik I khó đã có cô Thúy lo - Quà trung thu 2023 từ cô Thúy
  Facebook Livestream 2023.09 Topik I khó đã có cô Thúy lo - Quà trung thu 2023 từ cô Thúy

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

 • like Giải đề TOPIK II [E형] - Dương Ngọc Hà - 40 video
  Giải đề TOPIK II [E형] - Dương Ngọc Hà - 40 video

  Dương Ngọc Hà Teachertotal 40class

  Course period : 90day

View more